فارسی

شرکت بامداد زنده‌رود

داکت-اسکلت فلزی-آسیاب مواد سیمان-پایپ راک-غبارگیر-PREHEATER-سیکلون CYCLONE-بدنه آسیاب‌

شرکت بامداد زنده رودشرکت بامداد زنده رود

Contact

State: Isfahan

City: Isfahan

Industrial town: سگزی

آدرس : اصفهان - شهرک صنعتی سجزی - ابتدای فاز دوم - نبش فرعی هفتم

Management: محمد دارابی پور

Office Phone: 03146412272, 03146412270, 03146412271

Fax number: 03146412273

Mobile:

Website Address:
http://www.bamdadz.com

email:
info@bamdadz.com